WHERE ARE WE NOW ?

Hoe zit het daar nu eigenlijk? Dat vroeg ik me af telkens ik tussen 2007 & 2015 naar Zuidoost-Europa reisde, nieuwsgierig naar een regio waarvan ik de geschiedenis nauwelijks kende en waarover na de val van de communistische regimes, het uiteenvallen van Joegoslavië en de oorlogen in Kroatië, Bosnië-Herzegovina en Kosovo nauwelijks bericht wordt.

Grenzen zijn er relatief en vallen niet samen met de etnische en religieuze achtergrond van de bewoners. Tijdens de Byzantijnse en Ottomaanse periode was het een multilinguïstische regio waar mensen soms elkaars taal overnamen, een verzameling van kleine feodale staten met een etnisch zeer diverse samenstelling. Over de complexe geschiedenis en ontwikkeling van de regio ga ik niet te veel uitweiden, daarover zijn interessante boeken geschreven, onder andere door Raymond Detrez en Mark Mazower. Verder zijn de website Balkaninsight.com, Mo’magazine, The Calvert Journal, De Standaard, De Morgen en vrienden die ik tijdens mijn reizen gemaakt heb een bron van informatie.

Het landschap is determinerend. De bergen zijn steeds een toevluchtsoord geweest voor mensen op de vlucht voor invasies en vervolging. Indien de Donau naar het zuiden zou stromen en in de Adriatische of Egeïsche Zee zou uitmonden, dan zou de regio toegankelijker zijn en had ze zich anders ontwikkeld. Dubrovnik heeft dan ook meer gemeen met Venetië dan met Belgrado.

Bewoners uit de kuststreek en de vlaktes verschillen aanzienlijk in mentaliteit  met landgenoten uit de bergen. In het boek “De stilte is een geluid, een reis door Bosnië” van Juli Zeh vertelt een Bosniër dat de oorlog ook een conflict was tussen stad en platteland, iets wat het Westen nooit begrepen heeft. En er zijn meer dingen die ik niet begrijp en nooit zal begrijpen. En soms zie ik het bos door de bomen niet meer.

In een aantal reisverslagen heb ik ontmoetingen en gesprekken, impressies, bedenkingen en achtergrondinformatie opgetekend.